Mediapalvelut

Mediapalvelut – palveluja verkkoon

Nykyisin jokainen yritys hyötyy siitä, että se löytyy verkosta. Verkkonäkyvyys on markkinointia ja tuo asiakkaita. Yrityksen toimialan ja tuotteiden tai palveluiden pohjalta määrittyy se, miten verkossa kannattaa näkyä. Esimerkiksi verkkokauppa-alustat helpottavat tuotteiden ja palveluiden ostamista. Ennen verkkokauppaa on hyvä rakentaa yritykselle toimivat nettisivut, joihin verkkokauppa voidaan liittää. Verkkosivut ovat yleensä yrityksen markkinoinnin tärkein osa-alue, sillä yrityksen kotisivut kertovat tärkeimmän. Kotisivujen pohjalta voidaan suunnitella muuta markkinointia, joka kannattaa rakentaa samaa linjaa ja tyyliä noudattaen. Kaikessa markkinoinnissa on hyvä käyttää samaa logoa, värimaailmaa ja tyyliä. Myös yrityksen käyttämä markkinoinnin äänensävy on usein samankaltainen.

Mediapalvelut pitää sisällään myös tekstin tuottamista ja valokuvaamista. Sisällöntuotanto voidaan ulkoistaa palvelun tuottajalle tai yritys voi hoitaa sen itse, jos sillä on resursseja siihen.

Sisällöntuotanto tuo esiin ytimen

Sisältö yrityksen verkkosivuilla tai sosiaalisen median kanavissa antaa raameille täytteen eli niin sanotusti pihvin. Visuaalisesti tyylikkäät verkkosivut ilman hyödyllistä sisältöä ei palvele ketään, ei yritystä eikä asiakasta. Asiakkaat tulevat yrityksen verkkosivuille uudelleen, jos sisältö on laadukasta.

Laadukas sisältö on hyödyllistä ja informatiivista. Sosiaalisessa mediassa sisältö voi olla rennompaa kuin verkkosivuilla. Somessa voidaan antaa vaikkapa vinkkejä eri tuotteiden käyttämiseen tai siellä voidaan kertoa käyttäjien kokemuksia tuotteista. Suosittelijoiden markkinointi on tehokas tapa saada näkyvyyttä verkossa. Elintarvikkeiden mainoskampanjoissa voidaan yleisölle jakaa ohjeita ruoan valmistukseen.

Erilaisia verkkosisältöjä

Verkkosisällöt ovat keskenään hyvin erilaisia – yksittäisestä mainoskampanjasta laajoihin yrityssivustoihin. Yrityksen tai organisaation toimiala ja sen tuottamat palvelut ovat suunnittelun lähtökohtia. Sisällöt voivat olla yksittäisiä verkkosivuja tai esimerkiksi jonkin sosiaalisen median kanavaan tuotettavaa materiaalia. Myös blogitekstit ovat tyypillisiä sisällöntuotannon esimerkkejä, niitä tilataan paljon yritysten ulkopuolisilta toimijoilta.

Sisällöntuotantoon kuuluvat myös videot, piirrokset ja muut graafiset elementit. Jollekin tietylle verkkosivuille voidaan tilata esimerkiksi video. Kun vaikkapa halutaan kertoa, miltä meduusat näyttävät, video toimii siinä tehtävässä erinomaisesti. Video tai teksti täydentävät toinen toisiaan, video havainnollistaa tekstin sisällön. Samalla tavalla eri alustojen sisältöihin voidaan lisätä myös ääntä.

Mediapalvelut yhteistyönä

Mediapalvelut toimivat, kun palvelun tuottaja rakentaa ne yhdessä yrityksen kanssa. Medusa suosittelee suunnittelun alkuun esimerkiksi työpajaa, jossa molemminpuolinen ymmärrys kasvaa. Työpaja tukee strategista suunnittelua ja toimintatapaa, jolla organisaation toiminta verkossa muodostuu tavoitteelliseksi. Samalla yritys voi puntaroida verkon tarjoamia mahdollisuuksia ja valita omaan toimintaan parhaiten soveltuvat välineet. Hyvällä suunnittelulla säästetään resursseja sekä vältytään virheiltä. Työpajalla saadaan yrityksen näkyvyys verkossa päivitettyä tavoitteelliseksi.

Verkkokauppa-alustat voidaan rakentaa yrityksille alusta pitäen. Yleisempi tapa on kuitenkin räätälöidä yrityksen tarpeisiin sopiva verkkokauppa valmiista pohjista. Verkkokaupan pystyttämisessä kannattaa huomioida, kuka tulee toimimaan ylläpitäjänä. Tärkein asia sopivan alustan valinnassa on se, miten verkkokaupan halutaan toimivan. Eli mitkä ovat kaupan ja kauppiaan tarpeet? Asiaan vaikuttavat kaupan tuotteet, hinnoittelu, asiakaspalvelu ja markkinointi. Myös verkkokaupan käytön helppous ja sen nopeus ovat tärkeitä kriteerejä.